Badania kierowców transportu drogowego oraz kandydatów na kierowców,
instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów do tego zawodu,
osób skierowanych przez policję, kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu,
operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dŸwigów i innych maszyn ciężkich.
Psychotesty, Badania psychotechniczne.
Wymagane Dokumenty
Wymagane dokumenty

dowód osobisty,

prawo jazdy,

skierowanie na badania psychologiczne (wydane przez pracodawcę),

skierowanie z komendy policji (w przypadku osób skierowanych przez policję).