Badania kierowców transportu drogowego oraz kandydatów na kierowców,
instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów do tego zawodu,
osób skierowanych przez policję, kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu,
operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów i innych maszyn ciężkich.
Psychotesty, Badania psychotechniczne.
Badane Funkcje
Wykonujemy następujące badania

kierowców transportu drogowego oraz kandydatów na kierowców

instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów do tego zawodu

osób skierowanych przez policję:
  sprawców wypadków drogowych,
  kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie
  nietrzeźwym,
  kierowców przekraczających limit punktów karnych,

kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu,

operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów i innych maszyn ciężkich.
Badania obejmują następujące funkcje

umiejętność oceny prędkości pojazdów w ruchu, niezbędną do ustalenia właściwej prędkości i odległości przy wyprzedzaniu,

widzenie stereoskopowe, niezbędne przy wykonywaniu takich manewrów jak wymijanie czy wyprzedzanie,

koordynację wzrokowo-ruchową, umożliwiającą płynne, poprawne działanie, odpowiednie do spostrzeganej sytuacji,

czas reakcji, jej stałość i równomierność,

sprawność myślenia,

koncentrację uwagi,

cechy osobowości i temperamentu.