Badania kierowców transportu drogowego oraz kandydatów na kierowców,
instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów do tego zawodu,
osób skierowanych przez policję, kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu,
operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów i innych maszyn ciężkich.
Psychotesty, Badania psychotechniczne.
Cennik
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 937) cennik badań psychologicznych, kształtuje się następująco:

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem
150 zł
 
Osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych
150 zł
 
Osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
150 zł
 
Kierowca transportu drogowego
150 zł
Osoba wykonywująca przewóz drogowy
150 zł
Osoba posiadająca prawo jazdy, wobec której, w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazdem
150 zł
 
Kierowca pojazdu uprzywilejowanego i przewożącego wartości pieniężne
150 zł
Kandydat na instruktora nauki/techniki jazdy, instruktor; kandydat na egzaminatora, egzaminator
150 zł
Kierowca kat. B wykorzystujący pojazd w celach służbowych
100 zł
Zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej - Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287)
70 zł
 
 
Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie
20 zł
Duplikat orzeczenia psychologicznego
20 zł

OFERUJEMY ZNIŻKI DLA FIRM, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z NAMI

Konto Bankowe
Nadnotecki Bank Spółdzielczy
49 8937 0007 0000 8471 2000 0010

Opłat można również dokonać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym oraz w punkcie bankowym
znajdującym się na terenie WORD.
Prowizja banku pobierana przy wpłacie w punkcie bankowym wynosi 5,00 zł.